Experter på
bergssprängning

Säker och kontrollerad sprängning utförd av proffs

Experter på
bergssprängning

Säker och kontrollerad sprängning utförd av proffs

Det naturliga valet för bergsprängning i Stockholm!

Välkommen till en av de främsta firmorna inom bergsprängning i Stockholm med omnejd. Du kan vända dig till oss för högkvalitativa sprängningstjänster utförda av kompetent och välutbildad personal med många års erfarenhet. Vi arbetar endast med högklassiga material och maskiner och utför arbetet säkert och effektivt enligt dina önskemål.

Oavsett hur stort projektet är kan våra medarbetare se till att alla sprängingsarbeten utför med största möjliga precision, alltid med säkerheten i fokus. Detta uppnår vi genom att skräddarsy sprängnings- och borrarbeten efter dina behov och bergets specifika egenskaper. Kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet är viktigast för oss. 

Kontakta oss via vårt kontaktformulär eller hör av dig på telefon om du vill prata mer om våra tjänster eller begära en offert. Vi finns alltid tillgängliga och gör vårt bästa att svara på dina frågor så fort som möjligt.

Bergsprängning Stockholm - kundens behov främst

Vi arbetar med högkvalitativ bergsprängning i Stockholm och losshållning av berg. Vi är erfarna och nytänkande och levererar helhetslösningar med säkerhet, kvalitet och punklighet som ledord. 

Som bergsprängare i Stockholm arbetar vi med många olika typer av kunder och har lärt oss att vara flexibla när det kommer till att möta våra kunders olika önskemål. Oavsett om det handlar om att sätta ihop ett välanpassat schema för arbetsprocessen, anpassa sprängningen efter miljö eller hitta specialsydda lösningar vid exempelvis vägbyggen eller liknande, har vi den kunskap och den bredden som krävs för att möta samtliga kunders varierande behov.  

besprängning stockholm

Att du som kund känner dig trygg med att arbeta med oss är någonting som vi lägger mycket vikt vid. Trygga och nöjda kunder återkommer nämligen och vi ser gärna att vi inleder långa samarbeten med våra kunder.

Bergsprängare i Stockholm med fokus på säkerhet

När det handlar om bergsprängning i Stockholm (och andra platser också, givetvis) är det oerhört viktigt att hålla en hög säkerhetsnivå så att vi kan garantera samtliga inblandades säkerhet i kombination med den omkringliggande miljön. De borrare och sprängare som finns i vår personal har alla många års erfarenhet av sprängning och vet exakt vad som ska göras för att arbetet ska fortskrida utan några farliga misstag.

Vi arbetar med ordentlig täckning för att minska risken för stenkast, kontrollerar alla sprängningar före och efter för att se till att det inte ligger odetonerade sprängämne kvar, kontrollerar att vi ligger under rekommenderade vibrationsvärden och vi för noggranna protokoll över alla våra sprängningar för att ha möjligheten att gå tillbaka och göra jämförelser och se om vi kan utveckla vår teknik ytterligare.

Vi garanterar att vi följer aktuella existerande lagar och bestämmelser gällande sprängning och kan på grund av vår långa erfarenhet även garantera att vi kommer att utföra ett jobb som du som kund blir nöjd med.

Små och stora kunder

Vi arbetar med såväl stora som små kunder och anpassar vårt arbetssätt efter varje situation. Oavsett om du representerar ett stort byggföretag som behöver hjälp vid ett bygge eller om du är en privatperson som vill ha hjälp med en mindre sprängning i trädgården eller vid bryggan så kan vi hjälpa dig. Ta kontakt med någon av våra sprängare så hjälper de dig att hitta den bästa möjliga arbetssprocessen för dig som kund.

Välj oss för en trygg och säker lösning!

När man har arbetat så länge med bergsprängning som vi har, kan man med säkerhet leverera jämna och högklassiga resultat vid varje uttfört jobb. Dyker det upp problem under arbetets gång tar vi själva hand om dem och ser till att du som kund ändå blir nöjd med det färdiga resultatet.

Har vi lovat resultat ser vi till att leverera på samtliga punkter och vi följer även upp arbetet för att säkerställa att alla är nöjda med hela processen. Genom att ständigt hålla en öppen kommunikation med våra kunder vill vi erbjuda ett bollplank där alla idéer, frågor och förslag tas i beaktande.

Stort behov av kompetenta bergsprängare

Byggbranschen i Stockholm tuffar vidare på högvarv, trots att det stundtals uppstår svackor i konjunkturen. Det byggs i alla delar av länet och det behövs ständigt nytt folk. Detta gäller alla delar av byggbranschen och givetvis då också bergsprängare.

Detta är ett arbete som har många fördelar. Det är ett fysiskt arbete som ofta genomförs utomhus, det kräver ett väl utvecklat säkerhetstänkande och en förmåga att arbeta strukturerat och välplanerat. Man måste kunna lösa knepiga och avancerade situationer och ha en förmåga att hantera människor på ett seriöst och trevligt sätt.

Flera vägar till ett inspirerande yrke

Det finns flera vägar att gå för den som vill bli bergsprängare i Stockholm.

En väg är att gå en gymnasieutbildning som finns bland annat i Huddinge i södra Stockholm. Denna utbildning är på tre år, varav det första genomförs tillsammans med andra byggstudenter. Den teoretiska utbildningen till bergsprängare kombineras då med praktikperioder då studenterna får chansen att komma ut och arbeta på privata företag.

När du har slutfört utbildningen har du de teoretiska kunskaper som krävs för att bli bergsprängare. Därefter väntar ett års praktik där du deltar i praktiska sprängningsarbeten. När du har genomfört denna praktik med goda vitsord från arbetsgivaren så får du ditt sprängkort och är en certifierad bergsprängare.

Det finns även kortare kurser för bergsprängare. Om man går en sådan så måste man sedan finna en arbetsgivare som tar emot dig på ett års praktik innan du kan erhålla ditt certifikat som visar att du är en behörig bergsprängare.

Det finns även företag som både kan erbjuda såväl utbildning och praktikperiod. Det kan också vara en bra väg till sprängkortet.

En sak kan du i alla fall vara säker på när du anlitar oss för ett uppdrag inom bergsprängning: alla våra bergsprängare är välutbildade, erfarna och har ett väl utvecklat säkerhetstänk.

Goda referenser från goda kunder

Vi har under åren samlat på oss goda referenser från de största i branschen och kan gärna visa upp en rad olika referensjobb för bergsprängning i Stockholm om du skulle vara intresserad. Ju tryggare du är med att vi är en pålitlig bergsprängningsfirma, desto bättre kan vårt samrbete bli och desto lättare blir det för oss att hålla en öppen och tydlig kommunikation där du har komplett insyn i hela arbetsprocessen.

Bergsprängning Stockholm – frågor och svar

Vad är bergsprängning?

Bergsprängning är en teknik som används för att spränga och bryta upp sten, berg och annan mark. Det används för att skapa eller modifiera miljöer som stadsparker, vägar, järnvägslinjer, kanaler, tunnelbanor, stora bassänger med mera. Det kan även användas för att ta bort olika typer av hinder som berget, träd, skogar eller andra miljöer.

Hur fungerar bergsprängning?

Bergsprängning involverar att spränga berg och mark med dynamit eller annan sprängmedel. Sprängmedlet placeras i hål som har grävts till berget, vanligtvis under vattenytan eller på avstånd från vattnet. När det smäller används trycket från sprängmedlet för att bryta upp berget och marken.

Vilka är fördelarna med bergsprängning?

Det finns många viktiga fördelar med bergsprängning. För det första kan det hjälpa till att skapa eller modifiera miljöer som kan användas för att bygga infrastruktur, hav och stadsparker. Det kan även användas för att ta bort hinder som berget, träd, skogar och andra miljöer. Bergsprängning är dessutom en mycket kostnadseffektiv process. Det kan ofta göras snabbare och billigare än att använda traditionella metoder.

Vilka är riskerna med bergsprängning?

Det finns ett antal potentiella risker som kan uppstå vid bergsprängning. För det första är det stor risk för miljöskador, som ljud och vibrationer, rök och damm. Det finns också risk för att skador på grund av sprängningen ska uppstå i närliggande byggnader eller strukturer. Vid bergsprängning kan det även förekomma risker för olyckor, särskilt om sprängmedlet inte hanteras korrekt.

Vad är en riskanalys?

Med riskanalys avses en mer ingående riskbedömning, en systematisk identifiering av riskkällor och en uppskattning av vad dessa risker innebär för hälsa, miljö eller egendom. Olika risker som hör ihop med riskkällor identifieras och karakteriseras, men även sannolikheten att risker utlöses och olika konsekvenser bedöms.

Vad är en sprängjournal?

En sprängjournal är en sorts dagbok på hur en sprängsalva har fungerat. Det är ett viktigt dokument och ett bevis på det jobb som utförts i händelse av tillbud, olycka eller skadeståndskrav enligt miljöbalken.

Vad händer efter en sprängning?

Efter sprängning så inspekteras salvan av sprängarbas varefter sprängarbas ger klartecken att återvända till säkerhetsområdet. Det kan finnas lösa stenar kvar på bergväggen och berget behöver då skrotas för att undvika att stenarna rasar vid ett senare tillfälle.

Hör av dig till oss idag och boka ett möte eller lämna dina uppgifter så återkommer vi med en offert!

Bergsprängning utförd av specialister!