Om oss

Kompetent och säker bergsprängning!

Vi är ett företag med stor erfarenhet av bergsprängning och relaterade tjänster som bergspräckning, schaktning, borrning och markarbeten. Tack vare vårt stora kontaktnät i branschen kan vi även utföra ett flertal andra tjänster, exempelvis bortschaktning, läggning av grunder, krossning, mätning av vibrationer och rivningsarbeten.

Firman grundades på 90-talet och har sedan dess utfört ett stort antal lyckade sprängningsprojekt i hela Stockholmsområdet med omnejd.

Säkerheten framför allt

Ett utvecklat säkerhetstänk är en självklarhet när det handlar om sprängningsarbeten i berg. Vi uppnår hög säkerhet genom att lyssna på berget, använda den bästa och modernaste utrustningen och välbeprövade metoder. Vår erfarenhet och kompetens säkerställer säkra och väl genomförda uppdrag.

Vi har utfört ett stort antal lyckade sprängningsprojekt i Stockholm och Mälardalen med omnejd. Bland våra kunder hittar du några av marknadens största företag men vi kan även åta oss mindre jobb från privatpersoner.

För oss är kundens behov det viktigaste och vi försöker hela tiden att vara flexibla för att på så sätt snabbt kunna anpassa oss när förutsättningarna förändras eller om du som kund kommer med nya önskemål. Vi är ett auktoriserat företag som kam garantera våra kunder trygga och säkra sprängningar.

Vi arbetar även väldigt hårt med säkerheten på alla platser som vi arbetar på och ser till att såväl närmiljön och de som arbetar i den är fullkomligt säkra när vi spränger.

Vi finns tillgängliga via mail och telefon om du har frågor om verksamheten eller vill begära en offert.

 

Trygghet för små och stora kunder