Bergsprängning Stockholm

Säker och kontrollerad sprängning utförd av proffs

Tjänster

BERGSPRÄNGNING

Vi arbetar med alla typer av bergsprängning och har stor erfarenhet av allt från mindre trädgårdssprängningar till större och mer invecklade projekt. Vi anpassar alltid vårt arbete efter miljön som vi arbetar i och ser till att sprängningen endast får effekter på den plats som är aktuell för sprängningen.

BERGBORRNING

Borrningen är själva grunden för en lyckad bergspränging vilket gör att vi behärskar tekniken mycket väl. Borrningen går dock även att använda till andra ändamål såsom hål för fundament, bultar, stolpar etc. Hör av dig om du behöver ha ett hål borrat i berggrunden så återkommer vi med en offert så fort som möjligt.

SCHAKTNING

Schaktning är en viktig del inom markarbetet vid anläggning av tomter och husbyggen. Vi schaktar bort jord för att skapa det djup som behövs för att skapa en plan yta med fast mark för grunden. Bortforsling av schaktmassorna ingår vid behov.

BERGSPRÄCKNING

Bergspräckning är en metod som går att använda om man upplever att en spränging är alldeles för riskabel för närmiljön. Bergspräckning sker utan vibrationer vilket gör att metoden medför betydligt mindre risker för bieffekter i närheten av känsliga byggnader eller naturområden.

 

Anlita oss för dina bergsprängningsprojekt!