Tjänster

Bergsprängning

Vi arbetar med alla typer av bergsprängning och har stor erfarenhet av allt från mindre trädgårdssprängningar till större och mer invecklade projekt. Vi anpassar alltid vårt arbete efter miljön som vi arbetar i och ser till att sprängningen endast får effekter på den plats som är aktuell för sprängningen.

Bergborrning

Borrningen är själva grunden för en lyckad bergspränging vilket gör att vi behärskar tekniken mycket väl. Borrningen går dock även att använda till andra ändamål såsom hål för fundament, bultar, stolpar etc. Hör av dig om du behöver ha ett hål borrat i berggrunden så återkommer vi med en offert så fort som möjligt. Med våra radiostyrda borrvagnar kan vi utföra alla sorters jobb, från stora vägskärningar i berg till mindre inomhussprängningar. 

Bergförstärkning

Bergförstärkning, även kallat bergbultning, använder vi för att stabilisera bergformationer för att undvika rörelser som kan förekomma i berget. Våra tekniker har över 30 års erfarenhet av bergförstärkning och kan erbjuda högsta kvalitet.

Vajersågning

Vi utför vajersågning för att minska stressen på kvarvarande berg vid losshållning. Med professionell vajersågning kan vi undvika att störa närbelägen verksamhet och skydda känsliga områden vid större projekt.

Schaktning

Schaktning är en viktig del inom markarbetet vid anläggning av tomter och husbyggen. Vi schaktar bort jord för att skapa det djup som behövs för att skapa en plan yta med fast mark för grunden. Bortforsling av schaktmassorna ingår vid behov.

Bergspräckning

Bergspräckning är en metod som går att använda om man upplever att en spränging är alldeles för riskabel för närmiljön. Bergspräckning sker utan vibrationer vilket gör att metoden medför betydligt mindre risker för bieffekter i närheten av känsliga byggnader eller naturområden.

Vid sidan av dessa tjänster kan vi även utföra bergförstärkning, bergförankring samt sammanställa arbetsmiljöplaner och riskanalyser.

Med hjälp av samarbete med ett flertal kompetenta underentreprenörer kan vi även erbjuda följande tjänster: bortschaktning, vibrationsmätning  grundläggning, krossning, rivningsarbeten och vajersågning.

besprängning stockholm

Anlita oss för dina bergsprängningsprojekt